Warmteterugwininstallatie (WTW): Hergebruik warmte!

Een warmte terugwininstallaties wordt tegenwoordig in nieuwbouwwoningen geplaatst omdat ze warmte hergebruiken. Het systeem zuigt lucht uit huis, filtert dit en verwarmt het. Vervolgens blaast de WTW-installatie de verse lucht weer terug, waardoor energie bespaard wordt. Koude tocht of luchtstromen zijn hierdoor niet aan de orde en de lucht in huis blijft goed geventileerd.

Onderhoud warmteterugwininstallatie

Een wtw-installatie moet goed onderhouden worden. Reinig eens per twee maanden de filters en voorkom dat vuile filters schimmel en bacteriën de woning inblazen. Deze kunnen op hun beurt weer allergische reacties of ademhalingsproblemen veroorzaken. In combinatie met een onderhoudscontract voor de cv-ketel kun er vanaf € 2,50 per maand (exclusief materiaalkosten) een onderhoudscontract afgesloten worden voor een WTW-unit.

Onderhoudscontract voor je WTW

  • Vervangen of schoonmaken stoffilters
  • Ventilatoren en het warmteblok controleren op verstoppingen
  • Reinigen van de ventilatoren en het warmteblok

Sluit een onderhoudscontact af in combinatie met een contract voor je cv-ketel. En zorg voor constante schone lucht in huis.

Sluit onderhoudscontract af

Wil jij meer informatie over een warmteterugwininstallatie?