Heb jij al een subsidie zonneboiler aangevraagd?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat particulieren, woningbouwcorporaties en bedrijven, locaties minder met gas en meer door natuurlijke bronnen gaan verwarmen. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen o.a. door een ‘Subsidie Zonneboiler’ financieel worden ondersteund. Dit wordt ook wel een ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) genoemd en is er zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. In 2016 is er € 70 miljoen ‘Subsidie Zonneboiler’ beschikbaar gesteld.

Voor welke zonneboilers geldt een subsidie?

Om een keuze te maken is een ‘Apparatenlijst Zonneboilers’ opgesteld. De zonneboilers op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor de ‘Subsidie Zonneboiler’. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. Ook de zonneboilers die Romijnders plaatst van het merk Solesta komen in aanmerking voor de subsidie.

Om in aanmerking te komen voor de ‘Subsidie Zonneboiler’ moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van 200 m2 of minder
  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie

Wat voor een bedrag krijg ik aan subsidie?

De hoogte de ‘Subsidie zonneboiler’ hangt af van het aantal buizen in de collector van een Solesta zonneboiler:

  • 20 buis collector €533 subsidie
  • 25 buis collector €628 subsidie
  • 30 buis collector €708 subsidie

Hoe kun je een subsidie aanvragen?

De ‘Subsidie Zonneboiler’ is na plaatsing van het zonneboiler systeem met je DigiD login aan te vragen. Let op dat je dit doet uiterlijk 3 maanden nadat je het koopcontract hebt gesloten en dat je geen voorschot kunt krijgen! Heb je meer dan één apparaat aangeschaft én wil je voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar je kan maar één subsidieaanvraag, voor één zonneboiler per keer doen. Binnen 8 weken krijg je definitief te horen of dat je in aanmerking komt voor de subsidie. De betaling volgt maximaal 1 week na het definitieve akkoord.

Bekijk de voorwaarden waaraan je als particulier of als bedrijf moet voldoen om voor deze ‘Subsidie Zonneboiler’ in aanmerking te komen. Ook kunnen naast een ‘Subsidie Zonneboiler’ ook nog andere subsidies aanvraagt worden voor warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Lees meer informatie over de zonneboilers die wij plaatsen.

Sluit nu binnen 5 minuten een onderhoudscontract af