Nieuwe gasketelwet: je cv-ketel laten installeren of repareren door een niet-gecertificeerde installateur mag straks niet meer

Het is vanaf 1 april 2022 verboden om de cv-ketel te laten installeren of repareren door een ‘handige neef’ of niet-gecertificeerde installateur. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen nog worden ingeschakeld, zo staat in de zogenoemde ‘gasketelwet’ die vanaf gisteren, 1 oktober 2020, officieel in werking is getreden.

De wet moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat. Volgens de brandweer overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen per jaar door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Dat zou in veel gevallen komen omdat er ‘geknutseld’ wordt met cv-ketels, gashaarden en geisers door amateurs of malafide bedrijven.

Bedrijven die vanaf 1 april 2022 niet over een geldig certificaat beschikken mogen deze werkzaamheden dan niet meer uitvoeren en zijn in overtreding wanneer ze dat wel doen. Ook degene die opdracht geeft aan een bedrijf dat niet voor deze werkzaamheden is gecertificeerd, is dan in overtreding. Dat betekent dat opdrachtgevers zoals woning- en gebouweigenaren, maar bijvoorbeeld ook huurders en verhuurders er goed op moeten toezien dat ze een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Om opdrachtgevers te helpen bij het vinden van een gecertificeerd bedrijf komt er binnenkort een online register. Ook is een beeldmerk ontwikkeld dat bedrijven verplicht moeten voeren zodat zij goed herkenbaar zijn als gecertificeerd bedrijf. In het najaar van 2021 volgt een campagne om aandacht te vragen. De certificeringsregeling komt in het bouwbesluit te staan. De kans is aanwezig dat verzekeraars op een zeker moment als voorwaarde stellen dat een gasketel door een gecertificeerd bedrijf moet zijn onderhouden, wil een bewoner of gebruiker aanspraak maken op uitkering bij brand of andere schade.

Romijnders is sinds jaar en dag een erkend installateur en voldoet altijd aan alle gestelde eisen voor een veilige cv-ketel installatie. Uiteraard zullen wij op korte termijn ook gecertificeerd zijn volgens deze nieuwe gasketelwet. Mocht je hierover vragen hebben? Of twijfel je of jouw cv-ketel installatie wel veilig is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag bij het realiseren van een veilige woon- en werkomgeving.

Sluit nu binnen 5 minuten een onderhoudscontract af