Duurzame verwarming voor Multifunctioneel Wijkcentrum in Culemborg

In opdracht van de Gemeente Culemborg onderhoudt Romijnders het Multifunctioneel Wijkcentrum ‘De Salaamander’ in Culemborg. Onlangs hebben wij dit gebouw duurzamer gemaakt door een groot deel van de installaties te vervangen.

Er is gekozen voor een hybride warmteopwekking met een CO2 gestuurde ventilatie. Naast het gebouw is een warmtepomp geplaatst met een vermogen van 120 kW welke de basiswarmte levert. Mocht de buitentemperatuur te laag worden, dan zorgen twee gasgestookte cv-ketels voor aanvullend vermogen.

Om het energieverbruik nog verder omlaag te brengen, zijn de bestaande ventilatoren vervangen door gelijkstroomventilatoren die automatisch worden aangestuurd door meting van het CO2 percentage per ruimte. Tevens is de regeltechniek vervangen door een volledige nieuwe regelkast die de installatie optimaliseert.

Door bovenstaande aanpassingen zal een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd. De Gemeente Culemborg is dan ook zeer tevreden met het resultaat.

 

Sluit nu binnen 5 minuten een onderhoudscontract af