360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.
 
Het is belangrijk dat scholen zich houden aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas. Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en leraren in een prettige omgeving hun werk doen. De scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn verplicht dit aan te pakken en krijgen hierover advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.
 
Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl en op onze website.

Sluit nu binnen 5 minuten een onderhoudscontract af