Bliksembeveiliging en veiligheidsaarding installaties

Bliksembeveiliging kan uw woning of bedrijfspand en de aanwezige apparatuur beschermen tegen bliksemschade. Dit kan veel ellende voorkomen, denk hierbij aan een verminderde kans op bliksemschade aan apparatuur en brand in uw woning of bedrijfspand. Tevens kan bliksembeveiliging een geruststellend gevoel geven bij angst voor onweer.

Veiligheidsaarding is voor bijna alle elektrische installaties wettelijk verplicht. Een goede veiligheidsaarding voorkomt dat elektrische apparaten onder spanning kunnen komen te staan. Door het grote aantal elektrische apparaten in woningen en bedrijven is een veiligheidsaarding onmisbaar.

 

Een onderhoudscontract bliksem en veiligheidsaarding installatie biedt u het volgende:

  • De ontwerpcontrole en het visueel beoordelen van de installatie conform huidige NEN1010, NEN-EN-IEC62305 of bij ontwerp volgens oude norm NEN 1014 (vóór 2006).
  • Op diverse punten wordt de aard- of lusweerstand van de aardelektrode of fundatieaarde vastgesteld.
  • Alle meetgegevens worden in een keuringsrapport verwerkt.
  • Eventuele herstel werkzaamheden en/of wijzigingen worden vermeld in het inspectierapport en worden mits niet levensbedreigend en hoger dan maximaal opgenomen reparatiekosten middels een offerte aangeboden.

Wilt u meer weten over installaties voor bliksembeveiliging en veiligheidsaarding?