Toegangscontrolesysteem

Met de aanschaf van een toegangscontrolesysteem zorgt u dat niet iedere werknemer of bezoeker  in ruimtes van uw bedrijf kan komen. Wanneer er een storing in deze installatie optreed, kan het zijn dat de gevolgen niet te overzien zijn. Immers, in geval van storing kunnen onbevoegden toch deze ruimte betreden, of andersom, werknemers kunnen niet meer in gecontroleerde ruimtes komen.

 

Bij het jaarlijks onderhoud zullen de onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Het controleren van de lezer-ingangen en de hardware matige in-/uitgangen
  • Het controleren van de seriële communicatie
  • Het controleren van de spanningsvoorziening, het belast testen van de noodstroomvoorziening
  • Het controleren op de werking van de lezers en/of key-pads
  • Het, waar nodig, reinigen van de lezers en/of key-pads
  • Het controleren van de montage en het controleren op beschadigingen van de lezers en/of key-pads
  • De configuratie van het systeem controleren, is samenwerking met de gebruiker
  • Het controleren van elektrische sluitplaten en de status hiervan doorgeven
  • Het opstellen van een rapportage

Wilt u meer weten over toegangscontrolesystemen?