Onderhoud en beheer van waterinstallaties

Onderhoud en beheer van uw waterleidingnetwerk is noodzakelijk. Niet alleen omdat het netwerk daardoor veilig kan functioneren. Er bestaat ook wetgeving in de vorm van het Drinkwaterbesluit. U moet het waterleidingnetwerk veilig houden door de temperatuur te meten, leidingen te spoelen ten behoeve van legionellapreventie en het tekenwerk up-to-date te houden. Service- en installatiebedrijf Romijnders regelt dit voor u en registreert het onderhoud en beheer in een logboek (het legionellabeheerplan), conform de NEN1006.

Het beheren van de drinkwaterinstallatie is een intensieve taak. Uw waterleidingnetwerk bestaat uit meerdere componenten, zoals hydrofoor- of drukverhogingsinstallaties, boilers, waterontharders, ont- en bevochtiginginstallaties, brandhaspels, kranen, douches en meer. Om de status van de installatie inzichtelijk te houden, rapporteren we regelmatig over het onderhoud in de vorm van een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) of een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conform de NEN2767. In de rapportage vindt u onder meer het aantal storingen per tijdvak, per installatie en aanbevelingen om de installatie duurzaam en energiebesparend te gebruiken.

 

Legionellabeheerplan volgens NEN1006

Met het oog op legionella is het noodzakelijk om een risicoanalyse en beheerplan uit te voeren. Dit is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Door middel van een scan van uw waterbehandelingsinstallaties kan Romijnders voor u de risico’s in kaart brengen. Uiteindelijk leidt dit tot een legionellabeheerplan conform de NEN1006. Ook keuren we brandbestrijdingsmiddelen, zoals brandslanghaspels en blussers.

 

Installeren en vervangen waterinstallaties

Romijnders adviseert, installeert en vervangt. Zo installeren en vervangen we wanneer dat nodig is diverse onderdelen van waterbehandelingsinstallaties. Altijd in overleg met u. Onder vervangingen verstaan we complete installaties en deelcomponenten van waterinstallaties. Bij iedere vervanging of nieuwbouw kijken we samen met u naar de meest veilige en duurzame oplossing. Neem contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over waterinstallaties?

Neem dan contact met ons op!