Inspectie medische ruimte

Bij diverse zorgverleners zijn medisch gebruikte ruimtes aanwezig, denk hierbij bijvoorbeeld aan;

 • Ziekenhuizen
 • Dokterspraktijken
 • Tandartspraktijken
 • Fysiotherapiekamers

 

Er zijn vier classificaties van medisch gebruikte ruimten. De definities hiervan staan in:

 • klasse 0
 • klasse 1
 • klasse 2
 • klasse 3

 

KlASSE 0

Medisch gebruikte ruimte niet bedoeld voor het gebruik van patiënte delen waarbij sprake in van galvanisch contact.

 

KLASSE 1

Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor het gebruik van patiënten delen waarbij sprake is van galvanisch contact:

 • uitwendig;
 • inwendig in enig deel van het lichaam, tot in de lichaamsvloeistoffen waarbij deze geleider buiten de patiënt toegankelijk is, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van klasse 2 of klasse 3

 

KLASSE 2

Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor:

 • Handelingen waarbij een netspanningsonderbreking (uitval) tot onaanvaardbare risico’s voor de patiënt kan leiden
 • Handelingen waarbij sprake is van een elektrische geleider (galvanisch contact) tot in de lichaamsvloeistoffen, maar niet tot aan of in het hart, waarbij deze geleider buiten de patiënt toegankelijk is.

Een medisch gebruikte ruimte is alleen van klasse 2 indien aan beide voorwaarden is voldaan.

 

KLASSE 3

Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor handelingen waarbij sprake is van een elektrische geleider (galvanisch contact) tot aan of in het hart, waarbij deze geleider buiten de patiënt toegankelijk is. In deze medisch gebruikte ruimtes is veiligheid voor patiënten en medewerkers van levensbelang.

 

Daarom gelden dan ook strenge regels voor de installaties en moeten elektrische gevaren worden beperkt tot een aanvaardbaar (laag) risico. De normen NEN 1010 rubriek 710 en/of de NEN3140 geven hier richtlijnen aan.

Wilt u meer weten over inspecties van medische ruimten?