SCIOS inspecties

Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

Toestellen die onder scope 1 vallen worden onder meer toegepast voor:
– woon- en verblijfsgebouwen;
– zorgsector;
– kerken;
– gebouwen voor onderwijs en opleidingen.

 

Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders

Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water.
Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

Toestellen die onder scope 2 vallen worden onder meer toegepast voor:
– woon- en verblijfsgebouwen;
– gebouwen voor onderwijs en opleidingen;
– zorgsector;
– kerken;
– tuinbouw.

 

Scope 5 Bijzondere industriële installaties

Installaties anders dan hierboven genoemd.

Voorbeelden:
– ovens;
– smeltovens;
– fornuizen in de procesindustrie;
– drooginstallaties;
– naverbranders;
– directe luchtverhitters.

 

Scope 7 Brandstofleidingen

Sinds 2008 is het verplicht om naast de stookinstallatie ook de brandstoftoevoerleidingen periodiek te inspecteren.  De werkzaamheden en benodigde deskundigheid voor het inspecteren van brandstofleidingen zijn opgenomen in de SCIOS-regeling, scope 7. Romijnders Service is volledig SCIOS gecertificeerd om een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en vervolgens Periodieke Inspectie (PI) uit te voeren voor de brandstoftoevoerleidingen. Tevens kunnen wij u adviseren en bij staan bij de aanleg en/ of aanpassing van het leidingwerk.

 • Scope 7a Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar
 • Scope 7b Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk > 0,5 bar
 • Scope 7c Brandstofleidingen voor olie

 

Scope 8

De Scope 8 inspectie is gebaseerd op de richtlijn vanuit de NEN 3140. Het doel van de keuring is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

Samen met de (installatie)verantwoordelijke, wordt een inspectieplan opgesteld. Aan de hand van dit inspectieplan wordt helder en objectief advies gegeven over de uitvoering en inhoud van de inspectie. De uitvoering van de inspectie heeft als doel; een veilige installatie te waarborgen aan de gebruikers die ermee omgaan. Het is uiteraard ook mogelijk om een grote inspectie op te delen in drie of vier delen, zodat ook de kosten over een langere periode verdeeld worden. Tijdens de uitvoering van de scope 8 keuring doorlopen wij een aantal stappen:

 • Beoordeling tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
 • Aardleidingen
 • Aardpennen
 • Impedantie
 • Isolatieweerstand
 • Aardlekschakelaars

 

Scope 9

Deze richtlijn geeft de minimale veiligheideisen aan van alle arbeidsmiddelen waarmee werknemers moeten werken. Als werkgever dient u te voldoen aan een veilige werkplek. Periodieke inspectie van de arbeidsmiddelen overeenkomstig de NEN 3140:2011, is een methode om dit te regelen.

De SCOPE 9 inspectie bestaat uit metingen, beproevingen en een visuele controle. De afwijkingen die worden geconstateerd dienen te worden hersteld om de veiligheid van operationeel personeel te waarborgen.

INSPECTIE ARBEIDSMIDDELEN BETREFT ONDER MEER: 

 • Elektrische handgereedschappen
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen
 • Keukenapparatuur
 • Verplaatsbare leidingen
 • Computers

 

Scope 10

Een Scope 10 inspectie is gelijk aan een Scope 8 inspectie met aanvullende controle op de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur. De keuring houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en de omgeving waarin de elektrische installatie zich bevindt.

Onderdeel van deze inspectie is een thermo grafisch onderzoek met een infraroodcamera waarbij men contactloos temperatuurverschillen kan waarnemen. Zo kunnen defecten zoals oververhitting (door overbelasting) of overgangsweerstanden die brand kunnen veroorzaken in schakel-/verdeelinrichtingen en regelkasten worden opgespoord.

 

Scope 12

De Scope 12 inspectie is een controle van de zonnepaneelinstallatie. De richtlijn zorgt voor uniformiteit in de punten die geïnspecteerd moeten worden. Met de scope 12 richtlijnen heb je twee verschillende manieren van inspectie;

 • De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)
 • De een PI (Periodieke Inspectie)

Is de installatie nog niet eerder aan een Scope 12 inspectie zonnepanelen onderworpen? Dan is een EBI noodzakelijk. Elke 3 tot 5 jaar vindt er een Periodieke inspectie plaats. De inspectie omvat de volgende onderdelen:

 • Visuele Controle
 • meting & beproeving
 • Rapportage

Meer weten over SCIOS inspecties?