Onderhoud en beheer inbraakbeveiligingsinstallaties

Na de aanleg van een inbraakinstallatie is het van belang uw installaties in goede conditie te houden en storingen of problemen in een vroeg stadium te detecteren en te voorkomen. Jaarlijks onderhoud van de inbraakinstallatie in uw bedrijf of op uw terrein kan de kans op storingen en  onnodige meldingen tot een minimum beperken, tevens kan het onderhoud zorgen voor verlaging van uw verzekeringspremie. Door interne verbouwingen en aanpassingen in het interieur komt het regelmatig voor dat delen van de installatie niet meer detecteren of valse meldingen creëert.

 

In het onderhoud zullen de onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Het controleren van het risico/gebruik
  • Het controleren van de detectie (looptest)
  • Het controleren van de alarmgevers
  • Het controleren van de doormelding (meldkamer)
  • Het controleren van de projectie
  • Het controleren van de sleutelhouder
  • Het controleren van de accu capaciteit
  • Algemene visuele inspectie
  • Het opstellen van een rapportage

Wilt u meer over ons weten?

Bereikbaar tijdens kantooruren