Onderhoud en beheer koelinstallaties

Koelinstallaties moeten worden onderhouden volgens de F-gassenverordening. Voorheen heette dit de STEK-verordening. Hierbij is de CO2-equivalent maatgevend voor het soort onderhoud en de frequentie ervan. Service- en onderhoudsbedrijf Romijnders adviseert u hierover en heeft gecertificeerde technici in dienst die het onderhoud aan uw koelinstallatie uitvoeren, conform de geldende wetgeving.

Onderhoud aan koelinstallaties en airco’s wordt altijd begeleid door een rapportage met bevindingen. Zo weet u exact hoeveel storingen uw installatie vertoond, wat de aard van de storingen is en hoe u deze kunt voorkomen. Dit zetten we voor u uiteen in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) of een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conform de NEN2767.

 

EPBD-keuring en F-gassen

Voor koelinstallaties gelden verschillende keuringen:

  • Koelinstallaties met een koudemiddel < 3 kilogram Deze koelinstallaties zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer vrijgesteld van keuringen. Deze installaties moeten volgens de F-gassenverordening worden geïnspecteerd.
  • Koelinstallaties met een koudemiddel > 3 kilogram
    Om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen, moeten koelinstallaties met een koudemiddel van meer dan 3 kilogram volgens de F-gassenverordening worden geïnspecteerd.
  • Koelinstallaties met een totaal koelvermogen > 12 kW
    Voor een verbeterde energieprestatie moeten koelinstallaties met een totaal koelvermogen van meer dan 12 kW volgens de Energy Performance Building Directive, oftewel de EPBD-richtlijn, iedere vijf jaar gekeurd worden. Tijdens de EBPD-keuring wordt de energieprestatie van de koelinstallatie beoordeelt. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden tot verbetering. De keuringsresultaten en aanbevelingen voor verbetering van de energieprestatie presenteren we u in een overzichtelijk rapport.

 

Airco’s installeren of vervangen

Romijnders installeert diverse typen koelinstallaties en airco’s van diverse merken. Op basis van uw wensen en eisen kiezen we het type koelinstallatie dat het beste in uw pand past. Daarnaast vervangen we zowel complete installaties als deelcomponenten van installaties. Samen met u overleggen we de meest duurzame oplossing.

 

Retrofitten

Momenteel zijn er nog talloze koelinstallaties met het koudemiddel R22 in omloop. Voor deze installaties geldt vanaf 2015 een algeheel verbod op vullen of bijvullen van het betreffende koudemiddel. Heeft uw koelinstallatie met R22 een lekkage? Dan is deze total-loss en moet u de installatie vervangen. Een alternatief hiervoor kan retrofitten zijn. Bij retrofitten wordt het koudemiddel R22 vervangen door een ander (wettelijk toegestaan) koudemiddel. De installatie wordt hierop aangepast. Romijnders adviseert u hierover en bekijkt samen met u of dit rendabel is. Neem vrijblijvend contact op.

Wilt u meer weten over koelinstallaties?

Neem dan contact met ons op!