Onderhoud en beheer bodemenergiesystemen

Door bodemenergiesystemen regelmatig te monitoren en preventief te onderhouden, haalt u een maximaal rendement uit de broninstallatie. Onder bodemenergiesystemen verstaan we open en gesloten bronsystemen, warmte- en koudeopslag (WKO) en verticale en horizontale bodemwisselaars. Service- en onderhoudsbedrijf Romijnders onderhoudt deze systemen en adviseert over duurzame oplossingen.

WKO is een duurzame techniek om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Met deze techniek kan een pand worden verwarmd en gekoeld. Een doordacht gebruik van het WKO-systeem zorgt ervoor dat u minder vaak hoeft over te schakelen op traditionele energiebronnen. Het uiteindelijke energieverbruik van uw gebouw is daardoor altijd lager.

 

Onderhoud bodemenergiesystemen

Na ieder onderhoud van uw bodemenergiesysteem, zoals WKO, maken we voor u een rapportage. Daarin staat onder meer aangegeven hoeveel storingen ieder systeem per tijdvak vertoont, wat de oorzaak van de storingen is en hoe de staat van onderhoud is. Het rapport, aangevuld met aanbevelingen, resulteert in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) of een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conform de NEN2767.

 

Vergunninghouder WKO-systeem

Als vergunninghouder van een WKO-systeem bent u verplicht om de eisen van de vergunningverlener, oftewel de provincie, op te volgen. Dit houdt onder andere in dat u door middel van inspecties de energiebalans moet handhaven en diverse parameters moet monitoren. Deze parameters moeten vervolgens regelmatig gerapporteerd worden aan de vergunningverlener. Romijnders verzorgt deze verplichting voor u.

 

Installatie en vervanging bodemenergiesystemen

Wilt u een bodemenergieopslagsysteem laten installeren? Laat u door Romijnders adviseren over diverse systemen die traditionele warmte- en koudeopwekking in een pand vervangen. Denk aan bodemenergiesystemen in combinatie met een warmtepomp. Neem vrijblijvend contact op.

Wilt u meer weten over bodemenergiesystemen

Neem dan contact met ons op!