Onderhoud en beheer van sanitaire installaties

Sanitaire voorzieningen zijn het visitekaartje van uw pand. Preventief onderhoud door service- en onderhoudsbedrijf Romijnders zorgt ervoor dat de installaties van uw sanitaire voorzieningen probleemloos functioneren. Dit is niet alleen comfortabel voor klanten, maar ook voor medewerkers.

Naast het onderhouden van uw sanitaire installaties, stellen we ook een rapport met bevindingen op. Dit ontvangt u na ieder onderhoud. In het rapport staat aangegeven wat de staat van onderhoud is, of de sanitaire installaties storingen hebben vertoond en hoe deze storingen zijn ontstaan. Het rapport wordt opgeleverd als een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) of een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conform de NEN2767.

 

Inspectie volgens NEN1006

In het leidingnetwerk van sanitaire installaties kan legionellagevaar optreden. Daarom is periodieke inspectie conform de NEN1006 noodzakelijk. Dit leidt tot een legionellabeheerplan, zoals ook voor waterinstallaties wordt opgesteld. Romijnders voert deze periodieke inspectie van sanitaire installaties voor u uit. Deze inspectie kan verstoppingen en lekkages en daarmee gepaard gaande ergernissen voorkomen.

 

Installeren en vervangen sanitair

Het installeren en vervangen van sanitaire installaties of deelcomponenten daarvan, is ook een taak die u aan Romijnders kunt uitbesteden. In overleg stemmen we met u af waar uw installaties aan moeten voldoen. Vervolgens adviseren we u over de mogelijkheden die er binnen uw pand zijn, rekening houdend met efficiency en duurzaamheid. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over sanitaire installaties?

Neem dan contact met ons op!