Onderhoud en beheer van noodverlichting

Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt dat zowel eigenaren als werkgevers verantwoordelijk zijn voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie die voldoet aan de NEN1838. Dit betekent dat noodverlichtingsinstallaties jaarlijks moeten worden onderhouden door deskundigen. Daarnaast moet de verlichting maandelijks worden getest en eens per vier jaar moeten de batterijen worden vervangen. Deskundige installateurs van service- en onderhoudsbedrijf Romijnders verzorgen dit voor u.

Van ieder onderhoud aan noodverlichting ontvangt u een rapportage waarin staat beschreven of en wanneer de verlichting storingen vertoonde, wat de aard van deze storingen was en hoe de verlichting eventueel verbeterd kan worden. Dit vindt u terug in de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) of meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conform de NEN2767, die we voor u opstellen.

 

Eisen noodverlichting

Noodverlichting moet voldoen aan de volgende eisen:

  • NEN1838 (lichttechnische eisen)
  • NEN3011 (pictogrammen)
  • NEN1010 (installatienorm)
  • Bouwbesluit

Om aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen is registratie van periodieke keuring en inspectie van noodverlichting in een logboek vereist. Romijnders adviseert u hierover. Neem vrijblijvend contact op.

 

Noodverlichting laten installeren

Wilt u weten welke typen noodverlichting er in uw pand passen? Romijnders maakt voor u een risico-inventarisatie. Dit resulteert in een advies en mogelijke installatie van noodverlichting die voldoet aan uw wensen en eisen en rekening houdt met duurzaamheid. Bijvoorbeeld noodverlichting in de vorm van ledverlichting dat minder vaak hoeft te worden vervangen.

Wilt u meer weten over noodverlichting?

Neem dan contact met ons op!