Onderhoud en beheer van klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties vragen om regelmatig onderhoud en beheer. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de installaties, maar zorgt er ook voor dat het klimaat in uw bedrijfspand optimaal blijft. Service- en onderhoudsbedrijf Romijnders beheert en onderhoudt klimaatinstallaties van bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden op regiebasis en op basis van een onderhoudscontract.

Na een inventarisatie van de installaties stelt Romijnders een op uw organisatie afgestemd onderhoudsplan voor, inclusief budgettering. Een zogenoemde meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) of een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), conform de NEN2767. Eventueel nemen we het complete technische beheer van het pand uit handen. Na ieder onderhoud ontvangt u een beknopte rapportage met de bevindingen. Op verzoek maken we een analyse van de storingen en de status van uw technische installatie. Tijdens periodiek overleg bespreken we eventuele bijzonderheden en worden instellingen naar behoefte aangepast en afgesteld. Daarbij houden we rekening met enerzijds energiebesparing en anderzijds een comfortabel leefklimaat.

 

SCIOS-keuring

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan verwarmingsinstallaties van meer dan 100 kW doen we volgens de SCIOS-keuring. De wijze van keuring verschilt voor gasgestookte en niet-gasgestookte installaties:

  • SCIOS-inspectie gasgestookte installaties:
    Gasgestookte installaties met een (samengesteld) vermogen van meer dan 100 kW moeten, naast het verplichte jaarlijkse onderhoud, eens per vier jaar een SCIOS-inspectie (Scope 1 of Scope 2) ondergaan. Deze SCIOS-inspectie wordt altijd voorafgegaan door een eerste bijzondere inspectie (EBI) bij ingebruikname van de installatie. Daarnaast moet ook de brandstoftoevoerleiding, vanaf de gasmeter tot aan de opstelling van de stookinstallatie, eens per vier jaar een SCIOS-inspectie (Scope 7) ondergaan.
  • SCIOS-inspectie niet-gasgestookte installaties
    Voor niet-gasgestookte installaties geldt dat er bij een (samengesteld) vermogen van minimaal 20kW tot maximaal 100 kW eens per vier jaar een SCIOS-inspectie moet worden ondergaan. Bij een (samengesteld) vermogen boven de 100 kW moet eens per twee jaar een SCIOS-inspectie worden gedaan, naast het verplichte jaarlijkse onderhoud. Ook bij niet-gasgestookte installaties moeten de brandstoftoevoerleidingen (wanneer die er zijn) volgens Scope 7 geïnspecteerd worden.

 

Voordelen onderhoudscontract

  • 24/7 bereikbaar bij calamiteiten.
  • Spoedreparaties binnen 24 uur.
  • Een vast aanspreekpunt.
  • Kostenbesparend doordat uitval van installaties tot een minimum wordt beperkt.

Wilt u meer over ons weten?

Bereikbaar tijdens kantooruren